Tvoříme budoucnost pro nové generace

Synergie mezi portfoliem holdingu posouvá naše hranice

AGRO

ENERGO

REAL ESTATE

INVESTICE

Vyhodnocení aneb co se doposud povedlo

S pokorou i hrdostí představujeme naše
výsledky a plány

ecofinance-mapa-portfolio-homepage

Obnovitelné zdroje

1 GWh

Tolik čisté energie jsme již vyrobili a bude ji více.

Investice

2 mld Kč

Protože plánů máme hodně, touto výší zdaleka nekončíme.

Sklizeň 2021

1 tun

Množství ručně sklizené zeleniny našimi zaměstnanci.

Udržitelnost

1 %

Až tolik vody ušetříme díky hydroponickému pěstování.

Rozloha polí

1 ha

Bonitní půdu vlastníme a obhospodařujeme v regionu Haná.

Plán obratu

1.1 mld Kč

Rosteme postupným tempem s ohledem na životní prostředí.

POSLÁNÍ

S pomocí obnovitelné a čisté energie podnikat odpovědně, abychom v rámci udržitelného rozvoje zajistili lepší kvalitu života současné a budoucí generaci.

VIZE

Jsme rodinným holdingem investujícím do regionálního zemědělství, energetiky, nemovitostí a technologických řešení. Zaměstnanci i obchodní partneři oceňují naše úsilí v nalezení rovnováhy mezi prosperitou a respektem k přírodě.

MISE

V jednom z nejrozsáhlejších komplexů hydroponických skleníků v ČR pěstujeme zeleninu a ovoce v jedinečné kvalitě. Rozmanitostí plodin na našich polích zamezujeme větrné a vodní erozi. Vyrábíme čistou energii z obnovitelných zdrojů zaručující naši energetickou nezávislost. Šetrnou revitalizací brownfieldů navíc zkvalitňujeme životy občanů v blízkém okolí. Robotizací ve výrobě a moderními ekologickými technologiemi snižujeme nároky na životní prostředí.

Udržitelný způsob podnikání je jediný akceptovatelný

K zastavení klimatické změny musíme přispět všichni

Udržitelný rozvoj

Již v roce 2006 náš holding ECO FINANCE Group zainvestoval do výstavby větrného parku v obci Pavlov nedaleko Jihlavy a výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů jsme tak zahájili naše podnikání.

Výstavbou fotovoltaických elektráren, bioplynových elektráren a hydroponických skleníků (s až 90% úsporou vody oproti konvenčnímu pěstování) pokračujeme v udržitelném rozvoji progresívním tempem. Do tradičního zemědělství přinášíme moderního ducha a postupně zavádíme opatření podporující principy tzv. precizního zemědělství.

Jaké hodnoty zastáváme?

Firemní hodnoty jsou předností každého člena managementu a normou pro ostatní. Nejednáme podle nich z povinnosti, ale ze své podstaty

ZODPOVĚDNOST

Naše činy a rozhodnutí vykonáváme s plným vědomím důsledků

TVOŘIVOST

Na svět se díváme netradičně, s nadšením vytváříme nové věci a hledáme smysluplná řešení

VYTRVALOST

Nezastavíme se před žádnou překážkou, vytrváme až do konce, umíme překonávat nezdary i nechuť

PRACOVITOST

Dobrý pocit máme z dobře vykonané práce, která přináší užitek i ostatním

SPOLEHLIVOST

Co řekneme, to platí. Dodržíme vše, k čemu jsme se zavázali

DŮVĚRA

Zakládáme si na ni a usilovně o ni pečujeme

ČESTNOST

Jednáme s poctivými úmysly a hrajeme férově

RESPEKT

K lidem se chováme stejně jako k přírodě – ohleduplně, upřímně,
s úctou a s maximální podporou diverzity

Pracovní příležitosti

Staňte se součástí naší budoucnosti