INVESTICE

Investujeme s ohledem na budoucí generace

Zhodnocování kapitálu

Investujeme v souladu s firemními principy

Z menšího rodinného podniku se stal holding, který za dobu svého působení učinil investice ve výši přesahující 2 miliardy korun. Šíře smysluplných projektů, neutuchající plány podporující udržitelný rozvoj a chuť hledat další výzvy, jsou pro nás všechny hnacím motorem.

Plně si uvědomujeme naši zodpovědnost vůči zaměstnancům a svému okolí, proto si pro spolupráci vybíráme takové partnery, kteří mají prokazatelné zkušenosti, a sdílí s námi naši vizi.

Dosavadní investice jsme cíleně diverzifikovali do portfolia se čtyřmi odvětvími: zemědělství, energetika, nemovitosti a investice. Tyto oblasti jsou sice náročnější na výši vstupního kapitálu, ale o to víc jsou stabilnější a na rozdíl od jiných odvětví jsou odolnější proti tržním výkyvům.

Smyslem našeho podnikání ale rozhodně není jen zisk. Naše cíle jsou zakotveny v principech řízení holdingu.

Pokud se ztotožňujete s našim přístupem k podnikání a pro svůj projekt hledáte partnera jako jsme my, neváhejte nás oslovit. Jsme otevření novým projektům a rádi vám nabídneme své rady a zkušenosti.

Projekty v přípravě: