Management

Dlouholeté zkušenosti, vysoké nasazení a zdravý selský rozum k nám neodmyslitelně patří

Marek Jedlička

Zakladatel a generální ředitel

Eva Jedličková

Personální ředitelka

Štěpán Rybář

Finanční ředitel

Lucie Kihslingová

Ředitelka
Divize skleníky

Radim Pavliš

Ředitel
Divize agro

Marek Poslušný

Ředitel
Divize development

Osoby jmenovitě uvedené v tomto organigramu jsou jak zaměstnanci společností ze skupiny ECO Finance Group s.r.o., tak osoby se skupinou spolupracující mimo pracovněprávní vztah.

Inspirace přírodou

Principy, na kterých je postaveno naše řízení

EVOLUCE

Vzájemná spolupráce
a sdílení zkušeností nás přirozeně rozvijí
a posouvá do nové etapy.

UDRŽITELNOST

Využíváme přírodní energie v nepřirozenější formě, abychom minimalizovali čerpání vzácných surovin.

EFEKTIVITA

Snažíme se hospodařit s minimálními náklady
a vstupy, abychom zbytečně neplýtvali přírodními zdroji.

ROVNOVÁHA

Podnikáme tak, abychom respektovali přírodu a žili s ní
v souladu.

UŽITEČNOST

Zákazníkům nabízíme služby, které dávají smysl a mají přidanou hodnotou.

UČENÍ

Vzděláváme se za účelem být profesionálnější, zkušenější a moudřejší.

Koloběh jako v přírodě

Podporou synergie mezi odvětvími usilujeme o to, aby naše vstupy byly i našimi výstupy.