Povinná publicita

EVROPSKÁ UNIE – Evropský fond pro regionální rozvoj
Seznam majetku a bližší informace k dotacím poskytujeme
na tel.: +420 725 744 001

ecofinance-projekty-Centrum-technologii-v2

Program POTENCIÁL – Výzva I

Produktem zpracování budou energie a materiály, využitelné jako suroviny nebo polotovary, nahrazující primární suroviny.
Zobrazit více
Rekonsrukce výrobní haly-nove

Program NEMOVITOSTI – Výzva II

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající výrobní haly ve Smržicích u Prostějova.
Zobrazit více
ecofinance-projekty-Modernizace-technologie-v2

Program ROZVOJ – Výzva III

Důvodem pořízení těchto technologií je rozšíření a modernizace stávající výrobní technologie na zpracování biomasy.
Zobrazit více
ecofinance-projekty-Karbonizace-biomasy-nove

Program ROZVOJ – Výzva III

Tento materiál má stejné vlastnosti jako dřevěné uhlí a bude přidáván do topných pelet z biomasy, které žadatel vyrábí.
Zobrazit více

Rozpis nabízených služeb a technologií pro účely vývoje a výzkumu