O nás

Cesta za úspěchem bývá někdy dlouhá a trnitá. Když je ale silná myšlenka a jasný cíl cesty, šance na úspěch bývá vysoká. Štěstí a náhoda pak vše ještě posunou správným směrem.

Poznejte nás

Proč to všechno?

Mým životním snem je investovat energii do projektů, které přinášejí skutečnou hodnotu současným i budoucím generacím. Z celého srdce bych si přál, aby náš rodinný podnik předával know-how dál, jako to dělávali naši předci. Toho se ale dočkáme my a naše děti jen tehdy, když všichni pochopíme podstatu bytí na naší planetě a začneme podnikat s úctou k přírodě a nebudeme myslet jen na sebe, ale i na ni. Už několik let se řídím zásadou, že „tajemství úspěchu spočívá ve velikosti myšlenky a každodenní píli“, proto se toho nebojme a mějme velké sny.

Nezapomeňme přitom však, že peníze nemají být vrcholem našeho úsilí, ale pouhým prostředkem k plnění našich vizí. Na tom je postaveno i poslání a fungování našeho rodinného holdingu.

Všem přeji, ať jsou jejich sny velké, ale zároveň respektující přírodu. Buďme moudří a plňme si touhy s rozumem, ať si i ti, co tu budou po nás, dary přírody užijí.

Marek Jedlička
Zakladatel a generální ředitel ECO Finance Group s.r.o.

Náš příběh zdaleka nekončí...

Všechno začalo životem v Rakousku. Marek pracoval v pojišťovnictví a Eva v auditorské firmě. Za těch více jak 20 let prožitých v cizí zemi si manželé Jedličkovi vybudovali dobré postavení, zázemí a naučili se na svět dívat trochu jinýma očima. Jak Eva o Markovi říká: „Nikdy ho neopustila zvídavost, houževnatost a pozitivní energie. Za všech okolností má hlavu plnou plánů, které mají změnit svět (samozřejmě k tomu lepšímu) a na jeho cestě se překážek jen tak nezalekne“. Jelikož se oba pohybovali v oboru financí, věděli, že pokud mají do něčeho své peníze a životní energii vložit, musí to mít smysluplný a dlouhodobý charakter. „Nejsme zastánci tzv. „exit strategií“, tedy něco vybudovat a pak to co nejvýhodněji prodat. Vždy jsme tvrdě pracovali. A k podnikání přistupujeme s maximální zodpovědností a uvědoměním všech důsledků,“ popisuje Marek a Eva ho doplňuje: „Nikdy jsme nezapomněli na naši rodnou zem a kořeny, na úctu k přírodě, kterou jsme převzali od našich předků. Navíc už tehdy v Rakousku jsme si osvojili smysl pro udržitelnost a čistou energii“.

Jejich prvním počinem byla v roce 2006 investice do dvou větrných elektráren v obci Pavlov nedaleko Jihlavy. O rok později manželé zakoupili areál ve Smržicích a vybudovali výrobu agropelet. V roce 2010 rozšířili výrobu čisté energie a v zanedbaných prostorách bývalé cihelny vybudovali fotovoltaickou elektrárnu. Tehdy patřili mezi průkopníky, kteří rozhodně neměli na růžích ustláno. Překážek v té době měli opravdu hodně – od legislativního rámce až po zbytečnou nepřejícnost některých lidí. Přes všechny tyto a další komplikace to však nevzdali. Signálů o významné důležitosti čisté energie v budoucnu měli dost.

Rok na to se pustili do výstavby bioplynové elektrárny o výkonu 3 MW elektřiny a 3 MW tepla, ve které viděli smysl díky lokalitě na rodné Hané a energetické nezávislosti. Manželé Jedličkovi získali vztah k zemědělství od svých rodičů a prarodičů. Tuto rodinnou tradici chtějí držet dál a své zkušenosti předat svým dcerám. Jejich přístup k podnikání je postaven na uvážlivém rozvoji. Od roku 2013 investují do nákupu zemědělské půdy a v kombinaci s obhospodařováním na dalších pozemcích v celkové rozloze 1 600 ha dodržují diverzitu plodin. Investice do vybudování remízků pro podporu zadržování vody a eliminaci půdních erozí je rovněž nedílnou součástí jejich plánů.

Jedním z hlavních cílů manželů Jedličkových je vybudovat holding s nezávislým portfoliem, které se bude synergicky propojovat. Z dlouhodobé perspektivy tato synergie umožňuje prohlubovat a zdokonalovat principy cirkulárního podnikání, které má pozitivní dopad na dosažení rovnováhy mezi prosperitou a dohledem na životní prostředí. „Když v roce 2017 přišla nabídka postavit hydroponické skleníky pro pěstování rajčat, celé to do sebe zapadalo. Museli jsme se toho ale hodně naučit a v tom nepolevujeme ani dnes. Kontinuálně rozvíjíme zaměstnance i sebe,“ popisuje Marek. Součástí holdingu jsou v tuto chvíli tři hydroponické skleníky o celkové rozloze 9 hektarů, což z holdingu činí třetího největšího hydroponického pěstitele v České republice.

Do zmíněného konceptu zapadá také šetrná modernizace brownfieldů a revitalizace starých budov. Mezi jejich dosud největší investicí patří projekt Šumavská Tower v Brně. Díky ostatním developerským projektům, jako je například Centrum zdraví v Prostějově, se otevřelo téměř 20 nových ordinací pro lidi z okolí.

Management holdingu si pečlivě vybírá partnery, se kterými spolupracuje, a jednou z hlavních podmínek je nalezení rovnováhy v podnikání, nejen touha po zisku. „Vítáme skvělé ideje, zlepšováky a nápady, které jsou v souladu s našim posláním a vizí,“ zdůrazňuje Marek.

Inspiraci bychom všichni měli hledat v přírodě. Ta nemá ráda zbytečnosti. Všeho má být tak akorát a všechno má pracovat maximálně úsporně a efektivně. Filozofií manželů Jedličkových je podnikat odpovědně, aby kvalita života současné a budoucí generace byla zajištěna udržitelným rozvojem. „Děkujeme všem, kteří nás podporují na naší cestě. Velké díky patří všem našim zaměstnancům a členům managementu, bez kterých bychom naše plány nikdy nemohli naplnit,“ shodují se jednohlasně manželé a přejí všem pevnou vůli a radost z maličkostí, které život přináší.

Marek a Eva Jedličkovi

Poznejte nás

Naše značky