Pozemky

Pozemky

V investování do pozemků vidíme budoucnost. Jejich hodnota v případě tržních výkyvů je velmi stabilní.
Projekty

Investice do pozemků přináší trvalou hodnotu

Momentálně hospodaříme na ploše 1 600 hektarů. Odlišujeme se tím, že naše pole zabírají menší plochu ve srovnání s jinými velkými holdingy obdělávající nekonečně dlouhé lány polí. V kombinaci s diverzitou plodin jsme tak efektivnější v prevenci půdní a vodní erozi v regionu.