AGRO

Moderním přístupem navracíme regionu jeho významnou roli v pěstování plodin

Zemědělství a rostlinná výroba

Moderně a s úctou k rodnému kraji

K zemědělství se váže dlouholetá rodinná tradice, proto ho považujeme za naši srdcovou záležitost, na kterou klademe velký důraz. Snažíme se hospodařit maximálně efektivně a šetrně, tak abychom zodpovědně zachovávali půdu v lepším stavu, než jsme ji získali.

V úrodném regionu Hané obhospodařujeme 1 400 hektarů bonitní zemědělské půdy, z níž více než polovinu vlastníme. Do našeho majetku spadají dva výrobně provozní areály, tři hydroponické skleníky o celkové rozloze 9 ha pro pěstování cherry rajčat a paprik. Dále několik sadů s ovocnými stromky o rozloze 2,1 ha.

Probíhající změna globálního klimatu doprovázená extrémními přírodními podmínkami citelně ztěžuje pěstování plodin nejen ve světě, ale i u nás doma. Snahou nás všech proto musí být co nejrychlejší snižování emisí skleníkových plynů. Věříme, že pěstováním plodin v českých regionech přispíváme nejen k redukci importu z dalekých končin světa, ale farmařením podporujeme potravinovou nezávislost státu.

Našim cílem je českým zákazníkům nabízet poctivou zeleninu a ovoce domácího původu v té nejlepší kvalitě a chuti.

Investujeme do principů precizního zemědělství, které využívá moderních technologií jako jsou: