ENERGO

Jedině díky čisté energii můžeme zodpovědně růst

Obnovitelné zdroje

Energie, která nám dává smysl

Budoucnost nás všech je spojena s využitím energie z obnovitelných zdrojů, díky nimž se naše republika stane plně nezávislá na okolních státech. Principy nejšetrnějšího způsobu získávání energie a současně i její co nejúspornější spotřeby tvoří podstatu našeho podnikání už od roku 2006.


V plánu máme rozvoj dalších projektů spadajících do kategorie OZE jako jsou agrivoltaika, fotovoltaická elektrárna a biometan.

Náš holding je stavěn na principech cirkulární ekonomiky, proto jsou jeho divize synergicky propojeny. Jedním z mnoha příkladů je výstavba našich hydroponických skleníků ve Smržicích a v Kostelci na Hané. Pro jejich chod zužitkováváme např. nevyužité teplo z naši produkce založené na obnovitelných zdrojích. V celém holdingu nastavujeme takové postupy, které vedou k maximální symbióze firmy s životním prostředím za účelem udržitelného rozvoje a efektivity.

Naše čistá energie v číslech: