REAL ESTATE

Chytře a šetrně k revitalizaci i nové výstavbě

Development

Revitalizací objektů zkvalitňujeme prostředí

Člověk má svým působením zásadní vliv na utváření prostředí, ve kterém žijeme. 

Konat v souladu s principy dlouhodobé udržitelnosti by mělo být automatickou povinností i kteréhokoli architekta a developera. Všechny naše realitní projekty jsou proto uvážlivě promyšleny a plánovány z pohledu přínosu do proměny prostředí s cílem minimalizovat negativní dopady na okolí a snahou dosáhnout užitečné hodnoty pro občany.

V plánu máme rozvíjet další projektů spadajících do kategorie OZE jako jsou agrivoltaika, fotovoltaická elektrárna a biometan.

Náš holding je stavěn na principech cirkulární ekonomiky, proto jsou jeho divize synergicky propojeny. Jedním z mnoha příkladů je výstavba našich hydroponických skleníků ve Smržicích a v Kostelci na Hané. Pro jejich chod např. zužitkováváme nevyužité teplo z našich obnovitelných zdrojů. V celém holdingu nastavujeme takové postupy, které vedou k maximální symbióze firmy s životním prostředím za účelem udržitelného rozvoje a efektivity.

Investujeme do projektů
s kritérii: