Rostlinná prvovýroba

Rostlinná prvovýroba

Zakládáme si na šetrném způsobu obdělávání půdy a plodiny ošetřujeme výhradně organickými hnojivy, schválenými přípravky a vhodnými technologickými postupy.
Projekty

Pozitivní vliv diverzity plodin

Areál rostlinné prvovýroby se nachází v několika částech regionu Haná. V těchto střediscích obhospodařujeme ornou půdu a pěstujeme různé druhy plodin včetně například kukuřice na siláž určené pro bioplynovou elektrárnu. Diverzitou plodin jako je pšenice, ječmen, řepka, mák a triticale pomáháme zabraňovat půdní i větrné erozi.

Klimatické změny také k nám už nyní přináší dlouhá období sucha. Naše půdní bloky se nachází v mírně, středně a vysoce erozních oblastech či vodních ochranných pásmech.

Naše střediska: