Plánované projekty

Plánované projekty

Mnoho plánů je ještě před námi. Postupnými kroky se blížíme k jejich naplnění.
Projekty

Moderní Energo centrum na Hané

V komplexu farmy v Kostelci na Hané do konce roku 2022 dokončíme tuto výstavbu: