Program POTENCIÁL – Výzva I

Program POTENCIÁL – Výzva I

Centrum technologií pro udržitelné systémy pro ECO Finance Group s.r.o.,
číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0./0.0./15_002/0003539

Cílem projektu bylo vybudovat vývojovou kapacitu pro navrhování a ověřování technologických zařízení a postupů pro komplexní technologie zpracovávající zejména biologicky rozložitelné materiály a odpady různých typů a vlastností.

Produktem zpracování budou energie a materiály, využitelné jako suroviny nebo polotovary, nahrazující primární suroviny. Vyvíjené technologie a postupy budou naplňovat požadavky na maximalizaci využití bioodpadů a biomasy, eliminaci odpadů a ekonomickou efektivitu. Tento projekt byl financován v rámci finanční podpory Evropské Unie. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.