Program ROZVOJ – Výzva III

Program ROZVOJ – Výzva III

Rozvoj technologie karbonizace biomasy pro ECO Finance Group s.r.o., číslo projektu: CZ.1.03/2.2.00/13.04567

Předmětem projektu bylo pořízení technologického celku pro karbonizaci biomasy na biouhel.

Tento materiál má stejné vlastnosti jako dřevěné uhlí a bude přidáván do topných pelet z biomasy, které žadatel vyrábí. Tím se zlepšují jejich vlastnosti (vyšší výhřevnost, nespékavost) a rozšíření možnosti jejich tržního uplatnění, zejména jako ekologického paliva pro automatické kotle. Realizace projektu umožní zefektivnit výrobní proces a kvalitativně zlepšit hlavní produkt společnosti, pelety z biomasy.